Jaké jsou nároky na umístění venkovní jednotky u tepelného čerpadla „vzduch-voda“?

Venkovní jednotka se instaluje v blízkosti vytápěného objektu na volném prostranství. Umístění musí zajistit volné proudění vzduchu. Dále musí být zajištěn odvod vody kondenzující nebo vymrzávající na výparníku, která z něj volně stéká při odtávání námrazy. Technicky se venkovní jednotka umísťuje na betonový podstavec a její vzdálenost od vnitřní jednotky se doporučuje do 7 metrů, měřeno po délce chladivového potrubí. Jiné případy je třeba konzultovat s dodavatelem. Umístění venkovní jednotky navrhne autorizovaná montážní firma.

Další otázky na které známe odpovědi

Výhody tepelných čerpadel

Použití tepelných čerpadel

Technické vlastnosti tepelných čerpadel

Jak si vybrat tepelné čerpadlo

Co je to

Ostatní