Co znamená zkratka COP?

COP = z anglického Coefficient Of Performance. Určuje účinnost jednotky tepelného čerpadla, nebo-li kolik kw tepelné energie je vyrobeno oproti 1kw dodané (spotřebované) energie (např. COP3 znamená = 1kW dodané/ 3kW vyrobené energie). Pro správně uváděný údaj, je velmi důležité znát podmínky při stanovení tohoto parametru, především teplotu venkovního vzduchu, teplotu topné vody, příkon ventilátoru, spotřebu energie pro rozmrazování atd.).

Jinak bude vycházet COP při teplotě venkovního vzduchu +7 °C a topné vodě 35 °C (např. i COP 5) a jinak při teplotě venkovního vzduchu -7 °C a topné vodě 35 °C (COP 2,8), přestože se jedná o totéž tepelné čerpadlo.

Další otázky na které známe odpovědi

Výhody tepelných čerpadel

Použití tepelných čerpadel

Technické vlastnosti tepelných čerpadel

Jak si vybrat tepelné čerpadlo

Co je to

Ostatní